Gården Fagraslätt

…är belägen nordost om Kristianstad. Här bor Katrin och Per Modig med fyra barn. På gården odlas, rensas, packas och säljs udda bönor, linser och quinoa med mera.

Tillsammans med granngården Sixtorp bedrivs KRAV-ekologisk växtodling på ca 170 ha. Här odlas 25-30 ekologiska grödor. Matbönor, nakenhavre, nakenkorn, linfrö med mera packas och säljs i egen regi. Nya spännande grödor som quinoa och linser odlas i samarbete med företaget Nordisk Råvara. Granngården Sixtorp odlar potatis, lök, morötter, rödbetor, raps, spannmål och foderväxter som säljs på olika håll.

En gårdsbutik med självbetjäning finns hos grannarna på Sixtorp på Österslövsvägen 544. Där säljs produkter från både Fagraslätt och Sixtorp.

Per Modig är agronom och arbetar deltid som växtodlingsrådgivare inom ekologisk produktion på HIR Skåne.

En fin liten lägenhet finns som hyrs ut via Airbnb.

På Fagraslätt vill vi odla grödor som behövs och som är bra och nyttiga.

Per Modig tittar till bönorna.
Även morötter odlas på gården.
Vackert tecknade yin-yangbönor.
Quinoa!
Linser som samodlas med havre.
Prydliga rader av svarta bönor.

Beställ våra produkter

Räkna med ungefär en veckas leveranstid.

Om du är intresserad av större mängder eller större förpackningar – hör av dig via e-post eller telefon så försöker vi lösa det.

Till webbutiken

Historia

Från provodling av bönor på ett halvt hektar 2009 till mer än 25 ekologiska grödor 2021.

Här finns lite historik kring Fagraslätt, år för år.

2006

Katrin och Per köper gården, efter att Pers farfar som tidigare bott där gått bort. Boningshuset renoveras. Jorden brukas fortfarande konventionellt tillsammans med föräldragården Sixtorp.

2007

Familjen Modig flyttar till gården som ges namnet Fagraslätt – en blinkning till byn Fagraskog i trakten där Katrins småländska rötter finns.

2009

Den första provodlingen av färgade bönor sker på mark som tas över från Sixtorp och ställs om till ekologisk odling. Utsädet kommer dels från Fredrik Fogelberg, som under ett antal år jobbat mycket med för Sverige nya sorter bönor, och dels från Jenny Bengtsson på Ideon Agri Food som haft demoodling av kidney-, borlotti-, soldat- och svarta bönor.

2010

Bönodlingen fortsätter med svarta bönor och soldatbönor. Eftersom det nu finns ekologisk grönsaksjord på gården testas en ny gröda: morötter till Mariannes farm odlas på ett hektar.

2011

Mer mark tas över från Sixtorp och ställs om till eko. Större odling av matbönor, odling av sojabönor till mat och på karensmark (två års karens innan skörden får säljas som ekologisk mat) odlas bland annat lupin och vicker som säljs som foder till andra ekologiska lantbrukare. Per arbetar som ekorådgivare på Hushållningssällskapet Kristianstad och i samarbete med kollegor ordnas demoodlingar och fältvandring på gården.

2012

Den nya grödan för året är linser. Med inspiration från Kanada testas tre sorters linser med blandad framgång: linser passar klimatet, men konkurrerar dåligt med ogräs. Större odling av ekomorötter.

2013

Gotlandslins odlas för första gången på många år i Sverige på Fagraslätt tack vare kontakt med Georg Carlsson på SLU Alnarp. Fortsatt odling av morötter och bönor.

2014

Ekologisk lök odlas på Fagraslätt och säljs till Stockholmsgården. Det blir många handrensningstimmar och Per lovar sig själv att det är första och enda gången med sådd ekologisk lök.  GoGreen börjar sälja svenskodlade svarta bönor, vita bönor och kidneybönor. De svarta kommer från Fagraslätt tack vare kontakter med Tomas Erlandsson och Gunnar Backman som driver projektet Ny svensk mat.

2015

Större odlingar av bönor, linser och morötter. Löken planteras i år och ogräset är betydligt lättare att hantera. Försöksodling av olika sorters bönor och liten provodling av quinoa – finansierat av Ny svensk mat. Mer mark ställs om till eko och ytterligare areal köps av granne.

2016

Quinoa odlas med framgång på ca 1,5 hektar. Utmaningen är att rensa varan efter skörd. Åt nystartade Nordisk Råvara (Tomas Erlandsson, Gunnar Backman) odlas linser, bönor som tidigare men även lupin till mat. Brodern Niklas på granngården Sixtorp påbörjar omställning till eko av hela gården.
I november får Per dela på Region Skånes miljöpris ”för sitt förverkligande av sin dröm och vision om att odla ekologiska baljväxter i Skåne och Sverige”.

2017

Större arealer av flera grödor när den ekologiska arealen på Fagraslätt och Sixtorp totalt omfattar ca 160 ha (varav en del ligger i tvåårig karens). Kring 8 ha quinoa, 9 ha morötter, 5 ha lök och 9 ha potatis samt 2 ha bönor fördelat på svarta, vita, kidney och soldat.

I maj får Per stipendium vid SLU Alnarp med följande motivering:
Per Modig arbetar som växtodlingsrådgivare inom ekologisk produktion på HIR Skåne när han inte arbetar hemma på gården Fagraslätt där han sedan 2009 odlar potatis och grönsaker ekologiskt, men framför allt udda sorters bönor. Per får sägas vara en av pionjärerna bakom ekologisk odling av färgade bönor i Skåne och är en stor inspiratör när det gäller att lyckas med det man tror på. Mycket har hänt sedan den första provodlingen på ett halvt hektar. Olika samarbeten med forskare och handeln, har i kombination med provodlingar hemma på gården, resulterat i att han nu odlar också andra baljväxter som sojaböna till mat och olika sorter linser. Sedan 2016 odlas även quinoa på 1.5 ha 2016.”

2018

Växtodlingen fortsätter i ungefär samma omfattning som 2017, men är numera uppdelad så att bönor, linser och quinoa odlas i Fagraslätts regi och övriga grödor odlas i Sixtorps regi. Man samarbetar dock om allt och grödorna roterar på hela den gemensamma arealen för att få bra växtföljd. I år odlas bönor på 11 ha (svarta, kidney-, soldat- och yin-yang-bönor), linser på 1,5 ha och quinoa på ca 13 ha.

Årets riktigt stora projekt är bygge av uthus. En del av de gamla uthusen revs 2017 och under 2018 byggs nytt i samma stil utvändigt men mycket mer användbart invändigt. Där kommer att finnas utrymme för rensmaskiner, lager, packning, utlastning och personalutrymmen. För denna investering beviljades i början av 2019 stöd från EU via Länsstyrelsen i Skåne län.
På ovanvåningen kommer två lägenheter att inredas.

Parallellt med bygget drivs ett projekt för att utveckla och trimma in rensning, packning och distribution som har fått stöd från EU via Länsstyrelsen i Skåne län.

2019

Mer odling av ekologiska grödor till livsmedel när hela arealen på Fagraslätt och Sixtorp (totalt 160 ha) är godkänd för eko. Fagraslätts del av odlingen omfattar quinoa, matbönor (svarta, vita, soldat), sojabönor, linser och ärtor. Sixtorp står för resten: morötter, lök, matpotatis, stärkelsepotatis, rödbetor, gurkor, sockerbetor, åkerbönor, rödklöver, raps, råg, rågvete, höstvete, vårkorn och vall.

2020

I början av första pandemiåret gick funderingarna på vad mer vi kan och behöver odla för att bli mindre sårbara för omvärldsförändringar. Så då blev det för första gången odling av nakenhavre, nakenkorn och linfrö. Och popcornmajs. Bara nyttigheter är lite för präktigt.

På ungefär 30 hektar odlades quinoa, linser, bönor (svarta, vita, kidney, soldat), ärtor och mindre provodlingar av flera olika grödor. Det mesta säljs i egen regi, men de stora volymerna quinoa och linser samt ett antal mindre experimentgrödor säljs till Nordisk Råvara.

2021

Årets nya grödor var Ölandsvete och vårråg. För övrigt odlades ungefär samma grödor som tidigare, det vill säga runt 30 hektar med quinoa, linser, bönor, ärtor och mindre provodlingar av flera olika grödor. Den stora volymen quinoa samt en del uppskalning av udda ärtor går till Nordisk Råvara men annat säljs i egen regi. Allt torkas, rensas och packas hemma på Sixtorp och Fagraslätt.

2022

Nya grödor för året var borlottibönor och bruna bönor samt gråärt. För övrigt fortsatte strategin med att erbjuda ett brett sortiment av bönor, linser, ärtor och spannmål i egen regi samt samarbete med Nordisk Råvara kring quinoa och uppskalning av udda grödor.

Kontakta oss

Här når du oss för frågor eller beställningar.

Adress

Österslövsvägen 556
291 94 Kristianstad

Bankuppgifter

Swishnummer 123-2770808
Bankgiro 628-8575